viernes, 29 de julio de 2016

ABRA BIZIRIK Getxoko Plataformak itsas-hondoak eta hondartzak babestearen aldeko jarrera hartzea eskatu die Bizkaiko Batzar Nagusiei
Bizkaiko Batzar Nagusien Eskaeretarako eta Herritarrakazko Hartu-Emonetarako Batzordean izan gara gaur goizean Abra Bizirik Getxoko Plataformako kideak.
Bertan batzordekideei Bilboko Portu Agintaritzak 2009an eta 2010ean burutu zituen eta irailetik aurrera Luzuero lurmuturraren aurrean Abra kanpoaldean burutu nahi dituen harea erauste lanei buruzko informazioa eta iritzia helarazi diegu. Bilboko Portuaren handitze lanetarako 49 milioi m3-ko harea erausteak itsas-hondoan kalte atzeraezinak eragingo lituzke eta faunan eta floran kalte larriak eragiteaz gain, denboraleetan olatuen indarra handituz hondartzen egonkortasuna arriskuan jar dezake. Horrez gain dragatze gunean dagoen kutsadura zati batean itsasora bueltatuko da eta eremu handiago batean zabaldu egingo da. Kosta legeak, hondartzak sortzeko eta berreskuratzeko ez bada, itsas-hondotik eraikuntzarako materialak ateratzea debekatu egiten du. Tamalez, 2013ko maiatzaren 8ko Ingurugiro Adierazpenak Luzuero lurmutur aurreko harea erausteak, baldintza batzuk zehaztuz, burutzeko bide eman zuen. Egungo egoeraren berri ere eman dugu. Apirilean eta maiatzean harea erauste lanak egin ziren Luzuero muturraren aurrean. Willem Van Oranje draga-untziak itsas-hondotik ateratako hondarrak AZ-2 eta AZ-3 kaien arteko gunea betetzeko erabili ziren, harea erauste proiektuan beteketa lan hauek zerrendatuta ez badaude ere. Egindako lan hauek burutu aurretik eta bitartean derrigorrezkoa den Ingurugiro Zaintza Programa ez da aktibatu izan. Bilboko Portu Agintaritzak irailerako iragarri ditu Erdiko Kaiaren eraikuntza lanen hasiera. Lan hauek 39 hilabeteko iraupena izango dute. Itsas-hondoetatik 8,5 milioi m3 harea atera nahi dute. Draga lanak burutzeko baimenduta dagoen sistema, “lavado de finos” izenekoa, antzeko kutsadura mailak zituen Xixongo portuaren lanetarako debekatu egin zen.
Hiru eskaera egin dizkiegu Bizkaiko Batzar Nagusie: • 2010eko maiatzean egin zuten bezala, itsaso zabalean burutu nahi diren harea erausteen kontrako jarrera hartzea. • Bilboko Portu Agintaritzari eskatzea, Luzuero lurmutur aurreko harea erausteak burutzekotan, 2013ko Ingurugiro Adierazpenak ezartzen dituen baldintzak eta Ingurugiro Zaintza Programa zorrozki bete daitezen. • Apirilean eta maiatzean Bilboko Portu Agintaritzak aginduta Willem Van Oranje draga- untziak Luzuero lurmutur aurreko gunean egindako harea erauste lanak eta balizko arau hausteak ikertzea.
Bilbon, 2016ko uztailaren 28an
ABRA BIZIRIK Getxoko plataforma solicita a las Juntas Generales de Bizkaia que se posicione en defensa y protección de los fondos marinos y de las playas
Miembros de Abra Bizirik Getxoko Plataforma hemos comparecido esta mañana ante la Comisión de Peticiones y Relaciones con la ciudadanía de las Juntas Generales de Bizkaia.
A las junteras y junteros presentes les hemos informado sobre las extracciones de arenas que la Autoridad Portuaria de Bilbao realizó en 2009 y 2010 y las que ha anunciado realizar a partir del mes de septiembre, trasladando asimismo nuestra opinión. Las extracciones de hasta 49 millones de m3 de arenas y áridos para obras de ampliación del Puerto de Bilbao producirían impactos irreversibles en los fondos marinos y graves afecciones a flora y fauna. Durante los fuertes temporales la fuerza del oleaje aumentaría, pudiendo poner en peligro la estabilidad de las playas. La contaminación presente en la zona de dragado volvería en parte al mar, extendiéndose en una zona más amplia. La ley de Costas prohíbe expresamente la extracción de áridos para la construcción, salvo para la creación y regeneración de playas. Desgraciadamente, la Declaración Ambiental de 8 de mayo de 2013 permitió que las extracciones de arenas frente a Punta Luzero, con determinadas condiciones, puedan llevarse a cabo. A continuación hemos informado de la situación actual. Durante los meses de abril y mayo se produjeron extracciones de arenas en la zona delimitada por el proyecto. Estas extracciones las llevó a cabo el buque-draga Willem Van Oranje. Las arenas extraídas se utilizaron para rellenos entre los muelles AZ-2 y AZ-3, aunque el proyecto de extracción de arenas no cita esos rellenos concretos como destino de los materiales submarinos. No se ha implementado el Plan de Vigilancia Ambiental, ni otras medidas de control establecidas. La APB ha anunciado para el mes de septiembre el inicio de las obras de la primera fase del Espigón Central. Plazo de ejecución de 39 meses. Pretenden extraer del fondo marino 8,5 millones de m3 de arenas. El sistema autorizado para las extracciones y conocido como “lavado de finos”, fue prohibido en Gijón en una zona de niveles similares de contaminación
Hemos solicitado a las Juntas Generales de Bizkaia estas tres cuestiones: • Al igual que hicieran en mayo del 2010, se posicionen en contra de las extracciones de arenas que pretenden realizarse en mar abierto. • Soliciten a la Autoridad Portuaria de Bilbao, que en caso de efectuar dragados frente a Punta Luzero, cumpla estrictamente las medidas establecidas en la Declaración Ambiental de 2013 y el Plan de Vigilancia Ambiental.. • Recaben información sobre las extracciones de arenas llevadas a cabo por el buque-draga Willem Van Oranje por encargo de la APB durante los meses de abril y mayo, y analicen si se han producido irregularidades.
En Bilbao, a 28 de julio de 2016

No hay comentarios: