miércoles, 18 de mayo de 2016

DRAGARIK EZ! EKITALDIA

Apirileko bigarren hamabostaldian eta maiatzeko lehenengo astean Willem Van Oranje draga-untzia Abra kanpoaldeko itsas hondoak suntsitzen eta bertatik hareak ateratzen egon da, Bilboko portuaren handitze lanetan AZ-3 gunena zehazki, beteketa lanetarako erabili dituztenak. Lan hauek ezelako ingurumen kontrolik gabe egin dira. Azken egun hauetan draga-untzia lanean ez badago ere, edozein momentutan itsas hondoen suntsipenarekin jarrai dezakete eta Bilboko Portu Agintaritza beteketa lanetan 20 milioi m3 material behar duen "espigón central" izenekoaren eraikuntza lanen esleipena tramitatzen ari da.
Astakeria honen aurrean gure ezetza ozen entzunarazi nahi dugu eta ostegun honetan maiatzaren 19an arratsaldeko 7etan lehenengo bilkura egingo, Algortan Karitate kalean kokatuta dauden Itxas-gane edo Aldai Patronatuaren lokaletan.
Kartela atxikituta.
Etorri!

Durante la segunda quincena de abril y la primera semana de mayo el buque-draga Willem Van Oranje estuvo arrasando el fondo marino en el exterior del Abra y extrayendo arenas, que luego depositaba para su relleno en la zona AZ-3 de la ampliación del puerto de Bilbao. Estas extracciones se llevaron a cabo sin ningún tipo de control ambiental. Aunque durante estos últimos días la draga no esté trabajando, en cualquier momento pueden continuar con la destrucción de los fondos marinos y la Autoridad Portuaria de Bilbao está tramitando la adjudicación de las obras del denominado "espigón central", con un relleno de 20 millones de m3.
Ante esta barbaridad queremos hacer oir con rotundidad nuestra oposición, por lo que hemos convocado un primer acto este jueves 19 de mayo a las 7 de la tarde en Algorta en los locales de Itxas.gane o Patronato Aldai, en la calle Caridad.
Adjuntamos el cartel.
¡Acude!
ABRA BIZIRIK PLATAFORMA