jueves, 6 de diciembre de 2018


Harea erausteak gelditu, Punta Luzeron dragarik ez!

Bilboko Portu Agintaritzak 2016ko irailean eman zien hasiera 39 hilabeteko iraupena izango duten Erdiko Kaiaren eraikuntza lanei. Jadanik bi urtez burutu diren gunearen inguratze lanak eta gero, beteketa lanak hasi dira eta hauek egiteko Luzero muturraren kanpoaldeko itsas-hondoetatik 8,5 milioi m3 harea ateratzen ari dira.

Kosta legeak, hondartzak sortzeko eta berreskuratzeko ez bada, itsas-hondotik eraikuntzarako materialak ateratzea debekatu egiten du.

Itsaso zabaleko itsas-hondoetatik hareak eraustearen kontrako jarrera irmoa azaldu dugu behin eta berriro:

         Itsas-hondoan kalte atzeraezinak eragiten ditu.

         Faunan eta floran kalte larriak eragiten ditu.

         Hondartzen egonkortasuna arriskuan jartzen du, Muskiz eta Zierbenako Arena hondartzaren eta Getxo eta Uribe Kostako hondartzen egonkortasuna.

         Dragatze gunearen kutsadura maila altuaren ondorioz, material kutsakorrak hedatzeko eta ingurugiro zein osasun arazoak sortzeko arriskuak ekartzen ditu.

         Punta Luzeroko draga lanak burutzeko Bilboko portuak baimenduta daukan hareak jasotzeko teknika, “lavado de finos” izenekoa, antzeko kutsadura mailak zituen Xixongo portuaren lanetarako debekatu egin zen.

ABRA BIZIRIK Getxoko Plataforma, MEATZALDEA BIZIRIK, Eguzki, Ekologistak Martxan, Tosu Betirako eta Izate Ingurugiro Taldeak Punta Luzeroko harea erausteak gelditzeko eta 49 milioi m3 erausteko proiektua behin betiko bertan behera uzteko aldarrikatzen dugu.

Babes ditzagun itsas-hondoak, kostaldea eta hondartzak! Itsasoan harrobirik ez!

Bat egin, elkarretaratzea abenduaren 15ean eguerdiko 13etan Algortako Portu Zaharrean.
Paremos la extracción de arenas, Punta Luzeron dragarik ez!

La Autoridad Portuaria de Bilbao inició las obras del Espigón Central en septiembre de 2016, con un plazo de ejecución de 39 meses. Tras limitar gran parte del perímetro de la obra con cajones o bloques de hormigón, ha iniciado ya el relleno, para lo que quieren extraer 8,5 millones de m3 de arenas de la zona exterior de Punta Luzero.

La Ley de Costas prohibe expresamente la extracción de arenas para la construcción en mar abierto, excepto si se utilizaran para la regeneración de playas.

Nos reafirmamos en nuestra firme oposición a la extracción de arenas del fondo marino en mar abierto.

         Extracciones de arenas de estas dimensiones producen daños irreversibles en el fondo marino.

         Afecciones graves a flora y fauna.

         Se pone en peligro la estabilidad de las playa de La Arena en Zierbena y Muskiz y la estabilidad de las playas de Getxo y Uribe Kosta.

         Debido al alto nivel de contaminación en la zona de dragado, alto riesgo de extender materiales tóxicos, con afecciones al medio ambiente y a la salud.

         La técnica de “lavado de finos”, permitida al puerto de Bilbao para las operaciones de dragado en Punta Luzero, fué prohibida para obras del puerto de Gijón, con niveles similares de contaminación.

La Plataforma de Getxo Abra Bizirik, Meatzaldea Bizirik, Eguzki, Ekologistak Martxan, Tosu Betirako, e Izate Asociación Medioambiental reclamamos la paralización de la extracción de materiales de la zona de Punta Luzero y que se abandone definitivamente el proyecto de extracción de 49 millones de m3 de arenas.

¡No a las canteras marinas! ¡Protejamos fondos marinos, costa y playas!

¡Acude a la concentración a celebrar el 15 de diciembre a las 13h en el Puerto Viejo de Algorta!